Nawigacja

Karta Rowerowa

INFORMACJE

Egzamin praktyczny na kartę Rowerową odbędzie się ..................... 

Do egzaminu praktycznego  mogą przystąpić uczniowie, którzy na dzień egzaminu mają:

- ukończone 10 lat

- zaliczony egzamin teoretyczny –( egzamin teoretyczny będzie odbywał się podczas lekcji technika w kwietniu 2019) 

- złożony arkusz zaliczeń – zgodę obojga rodziców oraz wychowawcy klasy

 

Arkusz zaliczeń należy złożyć do 1 kwietnia 2019 r.  u nauczyciela zajęć technicznych  wraz z podpisem rodziców oraz z wychowawcy klasy. 

!!!!!Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystapienie do egzaminu praktycznego!!!

Załączniki 

 

Regulamin uzyskania Karty Rowerowej wraz z arkuszem zaliczeń 

zagadnienia do egzaminu:

Moje pierwsze prawo jazdy

Poćwicz przed egzaminem

testy 1 
testy 2